wait لطفا صبر کنید
مراسم شب نوزدهم احیای شب های قدر ۹۶
گزیده ای از متن سخنرانیصوت مراسم

قرآن - سیدمیعاد صالحی - شب نوزدهم

سخنرانی - حجت الاسلام قمی - شب نوزدهم

روضه _حاج احمد عباسی _ شب نوزدهم

واحد - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم

مناجات 2 - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم

مناجات 1 - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم

دعای قرآن - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم

دعای جوشن کبیر - جمعی از مداحان - شب نوزدهم

فیلم مراسم

تصاویر مراسم

قرآن - سیدمیعاد صالحی - شب نوزدهم

سخنرانی - حجت الاسلام قمی - شب نوزدهم

روضه _حاج احمد عباسی _ شب نوزدهم

واحد - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم

مناجات 2 - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم

مناجات 1 - حاج احمد عباسی - شب نوزدهم